Дача и всичко за нея


Какво трябва да бъде разстоянието от къщата до банята

Почти всеки собственик на лятна вила или селска къща в даден момент мисли за изграждане на лична баня. Въпреки това, ако искате да изградите конструкция със собствените си ръце, може да срещнете редица сериозни точки: коя конструкция да изберете, къде да поставите, какви стандарти да вземете предвид. Парна баня, организирана на обекта, трябва да отговаря на условията на много регулаторни документи.

Как да изберем идеалното място за баня в лятна вила

Как да изберем идеалното място за баня в лятна вила

Изготвянето на проект за изграждане на баня започва с избора на подходящо място. В допълнение към спазването на регулаторните изисквания, трябва да помислите и за въпроса за удобството. Избраният обект трябва да е функционален, да осигурява удобен подход към сградата за внасяне на дърва за огрев и разбира се да не нарушава цялостната дизайнерска концепция на обекта. Ако теренът не е равен, струва си да се уверите, че строителната площадка няма да бъде наводнена по време на силен дъжд или топене на сняг.

За да опростите избора на идеалното място за изграждане на баня, трябва да вземете предвид няколко основни нюанса:

 • Конструктивни характеристики на планираната конструкция и желани размери;
 • Нюансите на формата и терена;
 • Характеристики на почвата;
 • Естеството на възникване на подземните води;
 • Отдалеченост на обекта от съществуващи сгради и зелени площи.

Спазване на противопожарните и други разпоредби

Дори ако поради своите конструктивни характеристики парната баня не принадлежи към капитални сгради, нейната конструкция трябва да отговаря на изискванията на документите в санитарната и пожарната служба.

Санитарните правила са предназначени да гарантират безопасността на здравето при използване на сградата. Един от най-важните моменти е въпросът за канализацията. Ако не е осигурен достъп до централната канализация на територията, планирана за изграждане на банята, ще трябва да организирате индивидуална канализационна система с кладенец и септична яма. Алтернативен вариант е предварителното пречистване на отпадъчните води с последващо заустване в земята.

Допълнителна информация: в случай на оборудвана централна канализация към нея естествено могат да се свържат дренажите.

Какви правила за санитарен характер трябва да се спазват:

 • Коминът трябва да функционира правилно и да е херметичен.
 • Плавна работа на клапи.
 • Екологични материали и изолация.
 • Усъвършенствана вентилационна система.

За да се спазват изискванията на стандартите за пожарна безопасност, е обичайно да се фокусира върху SNiP 21.01.97 в текущото издание. Мястото, което е най-свързано с опасността от пожар, е пещта. Следователно е необходимо да се гарантира безопасността на конструкцията. Максималната температура, до която се загрява печката sienna, не трябва да надвишава 120 градуса.

Стените в съседство с пещта трябва да имат допълнителна защита по един от наличните начини:

 • Шпакловка с циментова смес по предварително наредена решетка;
 • Листовата поцинкована ламарина трябва да покрива равнините със средна огнеустойчивост;
 • Всички дървени конструкции са импрегнирани със специални съединения.

Коминът трябва да има специално удебеляване (изрязване) на интерфейса с подовите конструкции. При избора на материали също е необходима грижа. Забранено е организирането на комин от азбестови или метални тръби.

Как да подредите според нормите на SNiP

Всяко строителство се подчинява на установени правила. Дори изграждането на такава проста конструкция като баня е изпълнено с някои трудности: колко далеч може да бъде построена баня от къщата на съседа, има ли изисквания за материали, трябва ли да се вземат предвид други обекти и т.н.д.

При изграждането на баня на собствена територия се спазват следните важни точки:

 • Допустимият интервал между комплекса за баня и уличната пътна мрежа, разположен извън обекта, трябва да бъде най-малко 5 метра;
 • Интервалът до служебни и спомагателни сгради с различно предназначение и други сгради, непредназначени за обитаване на хора, се поддържа от 6 до 15 метра в зависимост от характеристиките на материалите;
 • Преди градински насаждения и насаждения от различен характер трябва да се осигури интервал от 15 метра;
 • Регулираното разстояние от къщата до банята е 8 метра;
 • Интервалът до водни обекти като реки, езера и други подобни трябва да бъде най-малко 5 метра;
 • В случай на наличието на високи дървета на територията, банята се намира на минимално разстояние от четири метра от тях. Средно големи растения изискват триметров интервал, интервал от метър е приемлив за храсти.

внимание! В допълнение към спазването на изискванията на общоприетите норми е важно да се проучи текстът на местните норми, които могат да имат определени особености във всеки отделен регион.

Разстояние от къщата и от границата на обекта

Как да подредите според нормите на SNiP

Минимално допустимият интервал от банята до сградата, предназначена за обитаване на хора, ще зависи от конструктивните характеристики на сградите, както и от материалите, използвани за строителството. Съгласно изискванията за пожарна безопасност се регулират следните разстояния между къщата и банята:

 • ако и двете сгради са каменни или тухлени, а покривните им материали са негорими - 8 метра;
 • ако една от сградите е с покрив от горими материали - 10 метра;
 • ако стените на сградите са дървени или направени от други горими материали - 10 метра;
 • за сгради с височина повече от един етаж - 15 метра.

До 2018 г. минималното необходимо разстояние от границата на обекта до банята беше 2,5 метра. Текущата минимална стойност вече е 3 метра.

внимание! Разстоянието между вашата собствена ограда и парната баня може да бъде намалено до метър, ако канализационната и канализационна система е правилно изпълнена.

Разстояние от спомагателни сгради

За спомагателни конструкции на обекта се считат навеси, хангари за животновъдство, складове за съхранение на реколта и др.д.

От бъдещата баня до изброените стопански постройки трябва да се поддържат поне четири метра.

Разстояние до оградата и съседните сгради

Границите на местоположението на банята на обекта трябва стриктно да се спазват. Всички разстояния се регулират от закона и се контролират от контролни органи. Много е важно да ги издържите, в противен случай можете да изпаднете в неприятна ситуация и сградата, в която са вложени много работа, ще трябва да бъде съборена.

За да се избегнат недоразумения, разстоянието от банята до съседната зона трябва да се поддържа на интервал от 3 метра. Освен това е важно да се вземат предвид изискванията от санитарен характер. Ако за строящ се обект е проектирана дренажна и канализационна система, разстоянието до границата може да бъде намалено до метър. В същото време собственикът на банята има възможност да спечели допълнителни квадрати.

Ако в квартала има къща, разстоянието от банята до съседната къща се определя по същия начин, както за вашата собствена. Минималното разстояние трябва да бъде 8 метра.

Необходимостта от одобрение на проекта

Необходимостта от одобрение на проекта

Когато мислите за изграждане на баня, е важно да знаете, че ще се изисква разрешение за строеж от съответните регулаторни органи.

Уведомление за намерението за строеж ще се изисква в следните случаи:

 • местоположението на банята е планирано във формата на разширение към жилищна сграда на обекта или към вилата. В такава ситуация е необходимо да се направят промени в строителния план, които впоследствие подлежат на одобрение от упълномощените органи. Ще се вземе предвид увеличаването на използваемата площ, ще се оцени влиянието на закрепения обект върху характеристиките на здравината на фундамента и ограждащите конструкции, както и съответствието със санитарните стандарти и изискванията за пожарна безопасност;
 • проектът предвижда допълнителна стая за почивка, предполагаща място за спане или втори етаж (таванско пространство);
 • не се предвижда самостоятелна баня, а комплекс, използван за търговски цели. Едва след това е разрешено да извършва законен бизнес.

Ако сградата за баня е планирана не като постоянна конструкция, а като временна мобилна конструкция, която може лесно да бъде демонтирана по всяко време, с лека основа, която не е затрупана, не е необходимо да се получава разрешение за строеж.

Ако все пак се изисква документ за разрешително, важно е да знаете къде да кандидатствате и какви действия да предприемете. Собствениците на парцели, включително на територията на SNT, трябва да посетят местните власти, като предварително са събрали установения пакет от документация:

 • попълнено по установения образец заявление за разрешение за строеж в поземлен имот;
 • потвърждаване на собствеността на собственика на земята;
 • подробен план на обекта;
 • документ за самоличност на собственика;
 • комплект проектна документация с обяснителна бележка, подробна информация за съществуващите комуникационни комплекси, оформление на всички съществуващи съоръжения на обекта;
 • положително становище, ако е необходимо експертно мнение.

Ако процедурата по одобрение се контролира не от собственика, а от негов представител, последният задължително трябва да има пълномощно за извършване на такива действия. Общинските власти обикновено разглеждат заявленията в рамките на една седмица и издават окончателна присъда. Срокът на разрешението за строеж е десет години от датата на издаването му. Не се изисква държавна такса, документът се издава безплатно.

Допълнителна информация: сгради от капиталов тип, независимо от предназначението им, подлежат на регистрация, така че да са законно собственост. Именно правото на собственост дава възможност на собственика да се разпорежда изцяло със своя имот.

Може ли банята да бъде прикрепена към къщата

Как да изберем идеалното място за баня в лятна вила

Преди това беше строго забранено да се комбинират помещения, предназначени за живеене с бани, сауни и други санитарни помещения. Това се дължи на повишената опасност от пожар. С развитието на технологиите и появата на нови строителни материали, които са получили по-висок екологичен клас и подобрена пожароустойчивост, такъв квартал стана възможен.

Такъв проект трябва да започне, като се свържете с органа на ОТИ, за да получите разрешение за такова удължаване. Положителното решение ще зависи пряко от материалите, планирани да бъдат използвани за строителни цели.

Какви условия трябва да се спазват за безопасното изграждане на банята:

 • Ако материалът на разширението е дърво, вътрешните стени трябва да бъдат изработени от огнеупорни материали както вътре, така и на местата, където се монтира отоплителното оборудване.
 • Добре обмислена хидроизолация. След работата на парната баня се образува излишна влага, която може да има отрицателно въздействие върху структурата на стените на жилищна сграда.
 • Благоприятно е да поставите сграда за баня в непосредствена близост до кухнята. Това е много рационално решение с печеливш икономически компонент. Всъщност в този случай можете да организирате обща фурна. което ще отоплява както кухнята, така и банята.
 • Ако жилищната сграда, към която е планирано разширението, е изградена от дървени конструкции, логично е да изберете профилирана греда като основен материал на банята. Така процесите на свиване могат да бъдат сведени до минимум.
 • Прикрепването на вана към къщата може да се осъществи по различни начини. По-често срещан вариант с една обща стена на две сгради. Друг вариант е пълноценна сграда, издигната точно до къщата. Също така често има опция, когато разстоянието от къщата до банята е разделено с няколко метра, а двете сгради са свързани с топъл коридор или съблекалня.
 • Сградата може да бъде прикрепена само ако жилищната сграда е престояла повече от пет години. Това време трябва да е достатъчно за стабилизиране на почвата.
 • Тръбата трябва да бъде изолирана и изведена в обратна посока от стената на жилищната сграда, така че по време на пещта димът да не се изтегля в къщата.
 • За да премахнете основата, можете да се обърнете за помощ към професионалисти или да разчитате на собствените си сили. Тя може да бъде свободно стояща или съседна на лентовия фундамент на къщата. Първият вариант е най-благоприятен, в този случай процесите на свиване на прикрепената част ще бъдат еднакви.

Какво да направите, ако банята на съседа е построена твърде близо

Строителството често е процес, който отнема много време. Следователно е възможно да се забележи, че изграденият обект засяга интересите и удобствата на съседите след завършване на строителството. Веднага щом нарушението на правата стане очевидно, трябва да се предприемат действия.

Първо трябва да се уверите, че собственикът има в ръцете си всички документи, потвърждаващи правото на владение и техническото положение на земята.

внимание: при липса на необходимите документи съседите имат право да изискват геодезия.

Разрешаването на разногласия със съседите относно неспазване на разстоянията между строящите се обекти се извършва по административен или съдебен ред. Преди да разрешите въпроса по този начин, можете да опитате да преговаряте със съседите, като резултатът от преговорите е подсигурен в писмено споразумение.


Споделяне в социалните мрежи:
Популярен